สีทาท่อพลาสติก กัน UV

สามารถใช้เป็นสีรองพื้นและทาทับหน้าได้ในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องขัดท่อและทารองพื้นก่อน ใช้ได้กับท่อพลาสติกทุกชนิด

เช่น พีวีซี ท่อพีพีอาร์ ท่อพีบี พีพี พีอี