สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก

สีรองพื้นพลาสติกคุณภาพสูง ผลิตด้วยเรซิ่นชนิดพิศษสำหรับยึดกาะพลาสติกเฉพาะจากเยอรมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างผิวพลาสติกกับสีรองพื้นได้อย่างดีหมาะสำหรับผิวที่ผลิตด้วยพลาสติก PPR, PVC, ABS,หรือพลาสติกทั่วไปได้

Hight Quality Fusion Plastic Primer made from special resin imported from Germany.The resin provides hight adhesion, excellent durability properties with all type plastic. The primer is suitable for PPR, PVC, ABS,and general plastic surface.

สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก
สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก
สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก
สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก
สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก
สีผสมรองพื้นทาท่อพลาสติก