บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด http://www.thanaprogress.com จำหน่าย ท่อพีพีอาร์เอสซีจี, พีวีซีบางกอกไพบูลย์, Cpvc, Ppr SCG, แฮงเกอร์แขวนท่อ, สีทาท่อพีวีซี Mon, 14 Sep 2020 07:25:13 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 ท่อลม http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%a1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a1 Fri, 10 Jul 2020 06:44:55 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=231 ท่อสารเคมี, ท่อน้ำ, ท่อแอร์คอมเพรสเซอร์, ท่อน้ำร้อน, ท่อcooling, ท่อประปา

The post ท่อลม appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อสารเคมี, ท่อน้ำ, ท่อแอร์คอมเพรสเซอร์, ท่อน้ำร้อน, ท่อcooling, ท่อประปา

The post ท่อลม appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
PPR SCG http://www.thanaprogress.com/ppr-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ppr-scg Fri, 10 Jul 2020 06:42:37 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=228 The post PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

PPR SCGPPR SCG ท่อสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น(Cooling)ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้แล้วไม่ต้องหุ้มฉนวนหนา อายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเพราะไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จุดที่ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ

The post PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7-scg Fri, 10 Jul 2020 06:38:49 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=225 The post ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG

ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG

ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG มาตรฐาน JIS,BS พร้อมข้อต่อที่หลากหลาย สามารถใช้กับงานต่อเติม และงานติดตั้งใหม่

The post ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อพีวีซีเอสซีจี PVC SCG http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-pvc-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b5-pvc-scg Fri, 10 Jul 2020 06:33:16 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=222 The post ท่อพีวีซีเอสซีจี PVC SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ท่อพีวีซีเอสซีจี-pvc-scgท่อพีวีซีเอสซีจี สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อระบายน้ำ คุณภาพดี มาตรฐาน มอก 17-2532 ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพดี ท่อสามารถให้ตัวได้ดี ไม่กรอบแตกง่าย

The post ท่อพีวีซีเอสซีจี PVC SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อพีพีอาร์ http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-ppr-pepe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-ppr-pepe Fri, 10 Jul 2020 06:28:29 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=219 The post ท่อพีพีอาร์ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี ท่อน้ำดื่มมาตรฐาน NSFจากอเมริกา ใช้แล้วปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ติดตั้งง่ายโดยการเชื่อมต่อด้วยความร้อน มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50ปี

The post ท่อพีพีอาร์ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา http://www.thanaprogress.com/%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ae%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2587 Mon, 27 Apr 2020 03:47:54 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=205 The post แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

แฮงเกอร์แขวนท่อแฮงเกอร์แขวนท่อ

สปริทริงแฮงเกอร์ ยูโบล สตัด พุ๊ก น๊อต แหวนอิแปะ สกูรปลายสว่าน ฯลฯ
ผลิตจากเหล็กตันเต็มเส้น ได้มาตรฐาน สินค้าผลิตจากโรงงานในไทย มีสต๊อกพร้อมส่ง สามารถส่งได้ทันที

The post แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ข้อต่อทำมือพีวีซี http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5 Wed, 22 Apr 2020 04:53:04 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=198 The post ข้อต่อทำมือพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

 

ข้อต่อทำมือพีวีซี ข้อต่อทำมือพีวีซีข้อต่อทำมือพีวีซี งานสั่งทำพิเศษ
พีแทรฟ ข้องอ90ไซส์ใหญ่ ข้อต่อตรงไซส์ใหญ่ สามทางวาย ยูแทรฟ คลีนเอาท์ ข้อลดฯลฯ

The post ข้อต่อทำมือพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อ PPR SCG http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-ppr-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-ppr-scg Wed, 01 Apr 2020 03:35:52 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=176 The post ท่อ PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

คุณสมบัติของท่อพีพีอาร์ เอสซีจี

ppr-scgสำหรับระบบประปา และประปาน้ำร้อน
ทนแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
ผล็ตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มาตรฐานยุโรป และมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ON 8077 และ
DIN 8078 ของประเทศเยอรมัน และมาตรฐาน DN 16962-5 สำหรับซื้อต่อซึ่งเป็นมาตรฐาน
สินค้าที่ได้การยอมรับจากยุโรป จึงสามารถทนแรงดันน้ำภายในห่อได้สูงสุด 20 บาร์
ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95’c
95’c
ด้วยคุณสมบัติทางเคมีองพลาสติก ทำให้ท่อพี่พี่อาร์เอสจีสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95
องศาเซลเซียส โตยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือสารเคมีตกคง จึงเหมาะกัการใช้เป็นอน้ำร้อน
เพื่อการอุปโภศบรึโภค
สะอาด ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน
ด้วยคุณสมบัติของพลาสติพี่พีอาร์ จึงมั่นใจด้ว่าน้ำที่ใหลผ่านอพีพี่อาร์เอสจี สะอาดปลอดภัย
ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน มีสีหรือกลิ่นปติ มีคุณสมบัติทึบแสง ไม่เกิดตะไคร่
น้ำภายในท่อ
ประหยัดพลังงาน รักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ
มีคุณสมบัติเป็นนวน ทำห้สามารรักษาอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ เช่น ท่อเหล็ก
หรือท่อทองแตง โดยช่วยลตการสูญเสียความร้นรหว่งที่น้ำร้อนไหลผ่านภายในท่อ จึงเป็นการ
ช่วยประหยัดพลังาน ลตการทำงานองเครื่องทำน้ำร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟ
อายุการใช้งานยาวนาน
ตัวยวัตถุติคุณภาพเยี่ยมของพลาสติพีอาร์ ทำให้ม่แตกหักง่ย ทนทานต่อการกัดกร่อนอองสารเคมื
ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม
น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง
ราคาถูกกว่าและน้ำหนักเบากว่าท่อโลกะหรือท่อทองแตง ทำให้ตระบท่อที่มีประสีทริภาพในราคา
ที่คุ้มค่ำ และง่ายต่อการติดตั้ง และรนส่ง
ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อป็นนื้อดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม
ติดตั้งช่าโดยเครื่องเชื่อมอาร์ เชื่อมต่อทำอและซื้อต่อเข้ากันตัวยความร้อนทำให้พ่อและช้อต่อ
ผสานเป็นเนื้อเตียวกัน จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิตปัญหารั่วซึม

The post ท่อ PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ฉนวนยางดำ  MAX FLEX http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3-max-flex/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b3-max-flex Fri, 06 Mar 2020 08:22:30 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=168 The post ฉนวนยางดำ  MAX FLEX appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ฉนวนยางดำ  MAX FLEX

ผลิตจากโพลีเมอร์ชนิดพิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลล์ปิด ทำให้เมื่อนำฉนวนยางไปติดตั้งสามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิสูงถึง +125 องศา C
ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด, ก๊าซโอโซน, น้ำฝนและสภาวะอากาศ อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่มากตลอดเวลา
มีค่าดูดซึมน้ำและค่าแทรกซึมความชื้นต่ำ แม้ว่าเมื่อท่อน้ำร้อนเกิดซึม หรือรั่วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้ม แม้ใช้หุ้มท่อภายนอกอาคาร
มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหักงอได้ง่าย ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

The post ฉนวนยางดำ  MAX FLEX appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b5-scg Fri, 06 Mar 2020 08:18:47 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=166 The post ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ppr-scgท่อพีพีอาร์เอสซีจี(SCG)

ท่อสีเขียว สามารถทนแรงดันได้มากถึง20บาร์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 50ปี เหมาะสำหรับทำท่อน้ำดี ท่อน้ำร้อน ท่อลมแอร์คอมเพรสเซอร์ มีสินค้าในสต๊อกพร้อมส่ง

ท่อ PPR ตราช้าง
ติดตั้งโดยใช้ความร้อนทำให้ท่อกับข้อต่อประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่ว เหมาะแก่การนำมาติดตั้งเป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ระบบประปา

The post ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>