บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด http://www.thanaprogress.com จำหน่าย ท่อพีพีอาร์เอสซีจี, พีวีซีบางกอกไพบูลย์, Cpvc, Ppr SCG, แฮงเกอร์แขวนท่อ, สีทาท่อพีวีซี Fri, 08 May 2020 06:01:13 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา http://www.thanaprogress.com/%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ae%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2587 Mon, 27 Apr 2020 03:47:54 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=205 The post แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

แฮงเกอร์แขวนท่อแฮงเกอร์แขวนท่อ

สปริทริงแฮงเกอร์ ยูโบล สตัด พุ๊ก น๊อต แหวนอิแปะ สกูรปลายสว่าน ฯลฯ
ผลิตจากเหล็กตันเต็มเส้น ได้มาตรฐาน สินค้าผลิตจากโรงงานในไทย มีสต๊อกพร้อมส่ง สามารถส่งได้ทันที

The post แฮงเกอร์แขวนท่อ สำหรับงานไฟฟ้า งานระบบประปา appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ข้อต่อทำมือพีวีซี http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5 Wed, 22 Apr 2020 04:53:04 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=198 The post ข้อต่อทำมือพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

 

ข้อต่อทำมือพีวีซี ข้อต่อทำมือพีวีซีข้อต่อทำมือพีวีซี งานสั่งทำพิเศษ
พีแทรฟ ข้องอ90ไซส์ใหญ่ ข้อต่อตรงไซส์ใหญ่ สามทางวาย ยูแทรฟ คลีนเอาท์ ข้อลดฯลฯ

The post ข้อต่อทำมือพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อ PPR SCG http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-ppr-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-ppr-scg Wed, 01 Apr 2020 03:35:52 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=176 The post ท่อ PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

คุณสมบัติของท่อพีพีอาร์ เอสซีจี

ppr-scgสำหรับระบบประปา และประปาน้ำร้อน
ทนแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
ผล็ตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มาตรฐานยุโรป และมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ON 8077 และ
DIN 8078 ของประเทศเยอรมัน และมาตรฐาน DN 16962-5 สำหรับซื้อต่อซึ่งเป็นมาตรฐาน
สินค้าที่ได้การยอมรับจากยุโรป จึงสามารถทนแรงดันน้ำภายในห่อได้สูงสุด 20 บาร์
ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95’c
95’c
ด้วยคุณสมบัติทางเคมีองพลาสติก ทำให้ท่อพี่พี่อาร์เอสจีสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95
องศาเซลเซียส โตยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือสารเคมีตกคง จึงเหมาะกัการใช้เป็นอน้ำร้อน
เพื่อการอุปโภศบรึโภค
สะอาด ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน
ด้วยคุณสมบัติของพลาสติพี่พีอาร์ จึงมั่นใจด้ว่าน้ำที่ใหลผ่านอพีพี่อาร์เอสจี สะอาดปลอดภัย
ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน มีสีหรือกลิ่นปติ มีคุณสมบัติทึบแสง ไม่เกิดตะไคร่
น้ำภายในท่อ
ประหยัดพลังงาน รักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ
มีคุณสมบัติเป็นนวน ทำห้สามารรักษาอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ เช่น ท่อเหล็ก
หรือท่อทองแตง โดยช่วยลตการสูญเสียความร้นรหว่งที่น้ำร้อนไหลผ่านภายในท่อ จึงเป็นการ
ช่วยประหยัดพลังาน ลตการทำงานองเครื่องทำน้ำร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟ
อายุการใช้งานยาวนาน
ตัวยวัตถุติคุณภาพเยี่ยมของพลาสติพีอาร์ ทำให้ม่แตกหักง่ย ทนทานต่อการกัดกร่อนอองสารเคมื
ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม
น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง
ราคาถูกกว่าและน้ำหนักเบากว่าท่อโลกะหรือท่อทองแตง ทำให้ตระบท่อที่มีประสีทริภาพในราคา
ที่คุ้มค่ำ และง่ายต่อการติดตั้ง และรนส่ง
ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อป็นนื้อดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม
ติดตั้งช่าโดยเครื่องเชื่อมอาร์ เชื่อมต่อทำอและซื้อต่อเข้ากันตัวยความร้อนทำให้พ่อและช้อต่อ
ผสานเป็นเนื้อเตียวกัน จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิตปัญหารั่วซึม

The post ท่อ PPR SCG appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ฉนวนยางดำ  MAX FLEX http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3-max-flex/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b3-max-flex Fri, 06 Mar 2020 08:22:30 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=168 The post ฉนวนยางดำ  MAX FLEX appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ฉนวนยางดำ  MAX FLEX

ผลิตจากโพลีเมอร์ชนิดพิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลล์ปิด ทำให้เมื่อนำฉนวนยางไปติดตั้งสามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิสูงถึง +125 องศา C
ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด, ก๊าซโอโซน, น้ำฝนและสภาวะอากาศ อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่มากตลอดเวลา
มีค่าดูดซึมน้ำและค่าแทรกซึมความชื้นต่ำ แม้ว่าเมื่อท่อน้ำร้อนเกิดซึม หรือรั่วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้ม แม้ใช้หุ้มท่อภายนอกอาคาร
มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหักงอได้ง่าย ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

The post ฉนวนยางดำ  MAX FLEX appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-scg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b5-scg Fri, 06 Mar 2020 08:18:47 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=166 The post ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ppr-scgท่อพีพีอาร์เอสซีจี(SCG)

ท่อสีเขียว สามารถทนแรงดันได้มากถึง20บาร์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 50ปี เหมาะสำหรับทำท่อน้ำดี ท่อน้ำร้อน ท่อลมแอร์คอมเพรสเซอร์ มีสินค้าในสต๊อกพร้อมส่ง

ท่อ PPR ตราช้าง
ติดตั้งโดยใช้ความร้อนทำให้ท่อกับข้อต่อประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่ว เหมาะแก่การนำมาติดตั้งเป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ระบบประปา

The post ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี (SCG) appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
สีทาท่อพีวีซี http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-pvc-pipe-paint/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5-pvc-pipe-paint Thu, 05 Mar 2020 08:32:43 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=160 The post สีทาท่อพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ทนทานและทนทาน แต่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับท่อประปา – เหมาะสำหรับใช้ในโครงการที่ต้องทำด้วยตัวเองหลากหลายตั้งแต่ผู้จัดงานติดผนังและนักปลูกสมุนไพรขี้ขลาดไปจนถึงชั้นวางไวน์ ติดตั้ง

ในขณะที่การวางท่อมีความสว่างในทุกวันนี้คุณยังคงต้องการเรียนรู้วิธีการทาสี PVC หากคุณมีจานสีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ยกเว้นการผูกปมหนึ่งอันเนื่องจากการแต่งหน้าในระดับโมเลกุลที่ป้องกันไม่ให้ของเหลวส่วนใหญ่ติดกับพื้นผิวของมันสีบนพีวีซีมีแนวโน้มว่าจะเป็นเกล็ดฟองหรือถูทันที

โชคดีที่เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนาสีสเปรย์ที่มีพันธะทางเคมีกับพลาสติกทุกชนิดทำให้ DIYers ที่มุ่งมั่นจะทาสีท่อพีวีซี เพียงจำไว้ว่าในขณะที่สีพลาสติกบางชนิดระบุว่าไม่ต้องการการเตรียมการพิเศษเราแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนการเตรียมการที่นี่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

The post สีทาท่อพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
แฮงเกอร์แขวนท่อ http://www.thanaprogress.com/%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-pipe-hangers/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ae%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad-pipe-hangers Thu, 05 Mar 2020 08:19:15 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=155 The post แฮงเกอร์แขวนท่อ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

แนะนำให้ใช้ แฮงเกอร์แขวนท่อ PIPE HANGER สำหรับท่อที่ไม่มีฉนวนเส้นในแนวนอนหรือแนวตั้ง มันสามารถใช้สำหรับรองรับท่อตามหลังคาและตามผนังการก่อสร้าง: PANGE HANGER ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนรูปทรงเพื่อพันรอบท่อทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนรูปทรง

The post แฮงเกอร์แขวนท่อ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
CPVC และพีวีซี http://www.thanaprogress.com/cpvc-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-pvc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cpvc-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5-pvc Thu, 05 Mar 2020 04:53:02 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=151 The post CPVC และพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

CPVC vs PVC

ส่วนใหญ่เราตระหนักถึง PVC ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างท่อประปาและการระบายน้ำ ย่อมาจาก Polyvinyl chloride และเป็นพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้ทั่วโลกเพื่อการประปา ราคาถูกกว่าท่อไอน้ำและมีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานระบบประปาเนื่องจากสามารถประกอบได้ง่าย ในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมาพอลิเมอร์อื่น ๆ ได้เข้าสู่ระบบก่อสร้างและระบบระบายน้ำที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในบางสถานการณ์กว่าพีวีซี เป็น CPVC หรือ Chlorinated Polyvinyl Chloride ไม่ค่อยรู้จักความแตกต่างระหว่าง CPVC กับพีวีซีและบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นคุณลักษณะของ CPVC และ PVC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ดีกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของตน

CPVC คืออะไร?

โดยทั่วไป CPVC ไม่มีอะไรนอกจากพีวีซีที่อยู่ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าคลอรีน คลอรีนนี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าคลอรีนอนุมูลอิสระซึ่งใช้พลังงานความร้อนหรือรังสียูวี พลังงานนี้จะเปลี่ยนก๊าซคลอรีนเป็นคลอรีนอิสระที่ทำปฏิกิริยากับพีวีซีและแทนที่ไฮโดรเจนจากพีวีซีในกระบวนการนี้ แม้ว่า CPVC จะรักษาและจำหน่ายคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ PVC แต่คลอรีนนี้ทำให้สารหน่วงไฟและความสามารถในการทำงานในสภาวะที่อุณหภูมิอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 200 องศาฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะกับสภาพที่มีอันตรายจากการกัดกร่อนและท่อพีวีซีไม่สามารถต้านทานได้ CPVC มีพื้นผิวภายในที่นุ่มนวลซึ่งหมายความว่าสามารถนำไปใช้ในการขนส่งของเหลวได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการสูญเสียแรงดันการปรับขนาดหรือการบ่อ CPVC เหมาะสำหรับการพกพาน้ำร้อนและเย็นซึ่งเป็นที่นิยมในการติดตั้งความร้อนของเหลว

พีวีซีพีวีซีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมท่อประปานับตั้งแต่มีการประดิษฐ์เป็นราคาถูกมีความยืดหยุ่นและสามารถขึ้นรูปด้วยรูปทรงต่างๆและอุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ สำหรับช่างประปาทุกที่ที่มีความรุนแรง โค้งและเส้นโค้ง PVC สามารถทำให้นุ่มนวลขึ้นโดยการเพิ่ม plasticizers เมื่อใดก็ตามที่มีความต้องการดังกล่าว พีวีซีไม่สามารถทำปฏิกิริยากับกรดและเบสได้ง่ายและเหมาะสำหรับการระบายน้ำ

มีเงื่อนไขบางประการที่ต้องระมัดระวังในการติด PVC เช่นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายแอมโมเนียหรือกรดไฮโดรคลอริกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในสถานการณ์อื่น ๆ CPVC สามารถใช้แทนพีวีซีได้อย่างง่ายดาย CPVC ยังทนต่อเกลือและไฮโดรคาร์บอน aliphatic คุณสมบัติของ CPVC ขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีนและชนิดของสารเติมแต่งที่ใช้ ดังนั้นจึงขอคำแนะนำจากผู้ผลิตก่อนที่จะติดตั้ง CPVC เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

พีวีซีเป็นโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด CPVC เป็นปรากฏการณ์ล่าสุดที่สร้างขึ้นโดยการปนเปื้อนของพีวีซี

พีวีซียังเป็นที่นิยมมากกว่า CPVC ซึ่งมีราคาแพงกว่า

บทความจาก https://th.betweenmates.com/difference-between-cpvc-and-pvc-3097

The post CPVC และพีวีซี appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
พีวีซีบางกอกไพบูลย์ http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%258c Wed, 04 Mar 2020 07:12:30 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=141 The post พีวีซีบางกอกไพบูลย์ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

พีวีซีบางกอกไพบูลย์พีวีซีบางกอกไพบูลย์ แข็งสีฟ้าสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17-2532 นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ำสำหรับบริโภค ท่อรับความดัน ท่อน้ำบาดาล หรืออื่นๆ

The post พีวีซีบางกอกไพบูลย์ appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>
ท่อPPR คืออะไร http://www.thanaprogress.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%adppr-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25adppr-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a3 Wed, 04 Mar 2020 06:31:02 +0000 http://www.thanaprogress.com/?p=139 The post ท่อPPR คืออะไร appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>

Polypropylene ( PP )

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี, พีวีซีบางกอกไพบูลย์, Cpvc, Ppr SCG, แฮงเกอร์แขวนท่อ, สีทาท่อพีวีซีPolypropylene ( PP ) คือ พลาสติก ที่เกิดจากการผลิต หลังการหลอม Polypropylene copolymer random 80 หรือที่เรียกกันว่า PPR ในตระกูลพีพีนั้น ประกอบขึ้นจาก วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เป็นเยี่ยมเหมาะสำหรับระบบประปาทั้งน้ำร้อน น้ำเย็นรวมไปถึงระบบทำความเย็น ( Chilled water system ) ซึ่งมีค่า E-modulus ที่ต่ำ และทนทานต่อการยืดหยุ่นสูงภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและการใช้งานโดยเฉลี่ยนานกว่า 50 ปี นอกจากนั้น วัสดุ PPR ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สะอาดถูกสุขอนามัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคพร้อมทั้ง คุณสมบัติที่ไร้กลิ่นไร้รสชาติ และทนทานต่อสารเคมี ทำให้ ท่อ PPR เหมาะอย่างยิ่งในการใช้งานสำหรับระบบน้ำดืมที่มั่นใจได้ว่า คุณภาพน้ำที่ถูกลำเลียงด้วยระบบท่อ PPR นั้นสะอาดถูกสุขอนามัยต่อผู้ บริโภค

 

คุณสมบัติ

– ทนสารเคมี
– ไร้กลิ่น ไร้รสชาติ
– ทนทานต่อแรงกระแทก
– ค่าการเสียดสีต่ำ
– เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงในตัว
– คุณภาพในการเชื่อมต่อที่เป็นเยียม
– ทนความร้อนได้สม่ำเสมอ
– อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50 ปี
– หมดปัญหาเรื่องสนิมและตะกรันในระบบ

ท่อPPR มี เอกลักษณ์พิเศษคือมีความทนทานสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ทำให้ได้รับการยอมรับแพร่หลายในทวีปยุโรปและแถบเอเชียส่งผลให้ระบบ
ท่อPPR ในประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับแพร่หลายภายในระยะเวลา 8 ปีและเป็นท่อพลาสติก ทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทน ระบบท่อทองแดงและโลหะได้ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้รับเหมา ออกแบบ ระบบสุขาภิบาลชั้นนำ รวมถึงงานโครงการที่พักอาศัย โรงแรม บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งงานปรับปรุงต่อเติม จนไปถึงโครงการที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ท่อ PPR แท้ๆเริ่มผลิตจากเยอรมันซึ่งเป็นศูนย์กลางวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกของโลก

 

ข้อมูล http://ome.rid.go.th/main/index.php/2016-03-05-00-51-54/140-ppr

The post ท่อPPR คืออะไร appeared first on บริษัท ธนาโปรเกรส จำกัด.

]]>