PPR SCG

PPR SCG ท่อสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น(Cooling)ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้แล้วไม่ต้องหุ้มฉนวนหนา อายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเพราะไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จุดที่ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ

Description

PPR SCG ท่อสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น(Cooling)ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้แล้วไม่ต้องหุ้มฉนวนหนา อายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเพราะไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จุดที่ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ