แฮงเกอร์แขวนท่อ Pipe Hanger คือ อะไร

แฮงเกอร์แขวนท่อ Hanger clamp คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแขวนท่อสำหรับงานประปาและงานระบบน้ำท่อในอาคาร โดยมีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของท่อและเป็นตัวกั้นในการแบ่งส่วนของท่อเพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างท่อที่ไม่ควรติดต่อกัน.

การใช้งาน

Hanger clamp จะถูกใช้งานโดยติดตั้งบนท่อสำหรับการแขวนและควบคุมการเคลื่อนที่ของท่อ ซึ่งจะช่วยในการแบ่งส่วนของท่อเพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างท่อที่ไม่ควรติดต่อกัน และเป็นตัวช่วยในการเก็บรักษาท่อให้ได้ความสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้งานได้กับท่อในงานประปาและงานระบบน้ำท่อในอาคาร

Hanger clamp มีข้อดีดังนี้:

  • ช่วยในการแขวนท่อและควบคุมการเคลื่อนที่ของท่อ
  • เป็นตัวกั้นในการแบ่งส่วนของท่อเพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างท่อที่ไม่ควรติดต่อกัน
  • ช่วยในการเก็บรักษาท่อให้ได้ความสมบูรณ์

แต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อเสียดังนี้:

  • ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาจแพง
  • อาจมีปัญหาในการติดตั้งและใช้งาน หากไม่ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

อันเนื่องจากการใช้งานของ hanger clamp นั้นสำคัญ จึงควรวางแผนเรียบร้อย และติดตั้

Shopping Cart