ท่อแหวนยาง

+ Free Shipping

ท่อแหวนยาง (rubber ring hose) เป็นท่อที่ใช้สำหรับส่งสารน้ำและอากาศโดยใช้ยางเป็นวัสดุการผลิต มีคุณสมบัติคือ ยืดหยุ่นได้สูง ป้องกันการรั่วไหลดี และแข็งแรง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมก๊าซ, อุตสาหกรรมน้ำ และอื่นๆ

ท่อแหวนยาง (rubber ring hose) เป็นท่อที่ใช้สำหรับส่งสารน้ำและอากาศโดยใช้ยางเป็นวัสดุการผลิต มีคุณสมบัติคือ ยืดหยุ่นได้สูง ป้องกันการรั่วไหลดี และแข็งแรง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมก๊าซ, อุตสาหกรรมน้ำ และอื่นๆ

Shopping Cart