ท่อ pvc คืออะไร คุณสมบัติ และข้อดีข้อเสีย

PVC (polyvinyl chloride) เป็นวัสดุท่อที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน กันแสง และไม่กลืนกรดด่าง ซึ่งเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ระบบประปา และระบบการไฟฟ้า ข้อดีของ PVC คือ ราคาถูก และง่ายต่อการติดตั้ง แต่ข้อเสียคือ วัสดุไม่สามารถกันไฟฟ้าได้ และมีคุณภาพการปลอดภัยต่ำ ต้องอาศัยวิธีปรับปรุงเพิ่มเติม ลักษณะงานที่เหมาะสม PVC เหมาะสำหรับงานโครงสร้างและงานประปา เช่น ติดตั้งท่อน้ำ ท่อน้ำไหล ท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำฝน ท่อระบายน้ำเสีย และท่อระบายควัน รวมถึง ติดตั้งท่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ ท่อสำหรับไฟฟ้า และท่อสำหรับโทรคมนาคม อื่นๆ PVC เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น งานโรงงาน, งานขนส่ง, งานคลังสินค้าและงานรถไฟใต้ดิน